1400-03-25

مجتمع مسکونی ارم

شهرداری مشهد با هدف رشد و توسعه مناطق کم برخوردار شهر و با هدف اصلاح الگوی ساخت و ایجاد عدالت شهری، اقدام به تعریف پروژه مجتمع مسکونی ارزان قیمت مروارید ارم کرده

شهرداری مشهد با هدف رشد و توسعه مناطق کم برخوردار شهر و با هدف اصلاح الگوی ساخت و ایجاد عدالت شهری، اقدام به تعریف پروژه مجتمع مسکونی ارزان قیمت مروارید ارم کرده تا بتواند علاوه بر بهبود سطح فرهنگی -اجتماعی منطقه و ایجاد خانه هایی با استانداردهای زندگی برای جمعیت بالای محدوده مورد نظر، ارزش افزوده مناسبی در بلندمدت برای شهر ایجاد نماید.

در حقیقت تاثیر ساخت این پروژه در منطقه، منافع فرهنگی، اجتماعی و ارزش افزوده ی بسیاری برای شهرداری مشهد در بلند مدت ایجاد خواهد نمود.

از ویژگی های مهم و شاخص این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

قرارگیری در مجاورت بوستان ۱۸ هکتاری ارم به عنوان یکی از بزرگترین بوستان های منطقه شهری
متراژ بالای زمین و امکان تعریف پروژه های مناسب
دسترسی ایده آل سایت به معابر (پس از اجرای معبرجنوبی سایت این فرصت تقویت نیز می شود)
جمعیت بالای بافت پیرامونی سایت نکته مهم در خصوص این پروژه اهداف اجتماعی و فرهنگی آن است که بر ابعاد اقتصادی آن چیره گردیده است.

برچسب ها: