1400-03-25

گونه بندی و اولویت بندی محلات مورد هدف باز آفرینی کلانشهر مشهد

در رویکرد نخست که بر اساس شدت مشکلات می­باشد محله­هایی در اولویت قرار گرفتند که به لحاظ معیارهای بازآفرینی در وضعیت نامناسب­تری نسبت به سایر محلات قرار دارند.

معاونت اقتصادی شهرداری مشهد به منظو ایجاد ساز و کار و ساختار مناسب برای اولویت‌بندی محلات مورد هدف بازآفرینی اقدام به تعریف پروژه «گونه­بندی و اولویت­بندی محلات مورد هدف بازآفرینی کلانشهر مشهد» کرد. اولویت‌بندی محلات هدف بازآفرینی بر اساس دو رویکرد شدت مشکلات و تحقق­پذیری صورت پذیرفت تا ۲۰ محله دارای اولویت­ بازآفرینی از میان ۶۹ محله هدف بازآفرینی در شهر مشهد مشخص شوند. در رویکرد نخست که بر اساس شدت مشکلات می­باشد محله­هایی در اولویت قرار گرفتند که به لحاظ معیارهای بازآفرینی در وضعیت نامناسب­تری نسبت به سایر محلات قرار دارند. در رویکرد دوم که تحقق­پذیری نام دارد محله­هایی در اولویت قرار گرفتند که به لحاظ نظرات گروه کارشناسان و نخبگان مرتبط با موضوع، این محله­ها به لحاظ وضعیت کالبدی و پیشینه مداخلات صورت گرفته در محله، آمادگی ساکنان محله جهت مشارکت و همکاری، وضعیت سند املاک و همچنین آمادگی شهرداری و سایر سازمان­های مرتبط با بازآفرینی احتمال موفقیت و تحقق­پذیری این محله­ها بیشتر از سایر محله­های شهر می­باشد. محله­هایی که در هر یک از دو رویکرد مشترک بودند عبارتند از محله­های آبکوه، نوده، دروی، رده، نیزه، سجادیه، کشاورز (شهرک شهید رجایی)، شهید رستمی، کنه­بیست و سرشور. لذا پیشنهاد می­شود شروع راه‌اندازی مراکز بازآفرینی توسعه محله در این محله­ها صورت بگیرد.

 

 

 

 

 

برچسب ها: