مجتمع مسکونی محمدیه
شهرداری مشهد جهت ساخت مسکن ارزان قیمت برای محرومان و اقشار کم درآمد با مشارکت شرکت آل عمران آریا که از تواناییهای فنی و مالی لازم برخوردار هستند، اقدام به تعریف و اجرای پروژه محمدیه با کاربری مسکونی تجاری نموده است. اجرای این پروژه از سال ۹۱ آغاز و در سال ۹۴ خاتمه یافته و […] مشاهده...