عقیق بلوار ولایت
شـهرداری مشهد برای تامین نیازهای اقامتی و تجاری شهر، اقدام به تعریف پروژه اقامتی – تـجاری ولایت واقع در بلوار وحدت، نبش خیابان ولایت و وحدت نموده است. این مجموعه با ایجاد الگو و طراحی مناسب واحد‌های اقامتی – تـجاری و با بکارگیری فناوری‌های روز و تکنولوژی‌های ساخت مرتبط با ساختمان‌های مرتفع طراحی شده است. […] مشاهده...
عقیق بلوار امت
پـروژه عقیق بلوار امـت در راستای تـامین نیازهای اقامتی و تـجاری شـهر، در ابـتدای بـلوار امـت به صورت مـجموعه اقـامتی-تـجاری با هدف ایجاد الگو و طراحی مناسب واحدها، با بکارگیری فناوری‌های روز و تکنولوژی‌های ساخت مرتبط با ساختمان‌های مرتفع طراحی شده است از ویژگی های مهم و شاخص این پروژه می توان به موارد ذیل […] مشاهده...
عقیق حافظ
شـهرداری مـشهد پـروژه عقیق حافظ را با هدف ارتقای هویت شهری محور از طریق احداث ساختمان، ارتقا کیفیت کـالبدی فـضاهای شهری، تحریک توسعه شهری و بافت‌های پیرامونی، جابجایی عناصر نامتجانس کنونی، امـکان بـهره‌گیری از ظرفیت‌های محور شریانی ورودی شهر و امکان پاسخگویی به نیازهای خدماتی ویـژه مراجعه کنندگان طـراحی نـموده است از ویژگی های مهم […] مشاهده...
عقیق میدان شهداء
شـهرداری مشهد با هدف سـاماندهی و توسعه بـافت‌ شـهری و در راسـتای پـاسخ بـه تامین نـیازهای مـتقاضیان اقـدام به تعریف پروژه تجاری، اقامتی، فرهنگی و دفتر کار برج جنوب واقع در ضلع‌جنوبی میدان‌شهدا، حدفاصل خیابان امـام‌خمینی(ره) و خیابان دانشگاه نموده است. با تـوجه به اینکه میدان‌ شهدا در مـرکز شهر قـرار داشته و سـه‌خـط قـطار […] مشاهده...
مجتمع تجاری اقامتی و تصفیه خانه و تجهیز و بازپیرایی پارک طرق
شهرداری مشهد در سال ۹۴ و پس از مذاکرات متعدد با یکی از سرمایه گذاران خوش نام کشور، آقای حسین ثابت بکتاش، پارک جنگلی طرق را طی قراردادی پس از اخذ مصوبه شورای شهر و در راستای تجهیز، زیباسازی و بازپیرایی فضاهای پارکی و جنگلی و نیز احداث تصفیه خانه سیدی، ایجاد مجتمع تجاری و […] مشاهده...
مجتمع تجاری و اقامتی صــدر
پروژه مشارکتی صدر با کاربریهای متنوع از جمله پروژه های مشارکتی شهرداری با بخش خصوصی و اولین پروژه از این دست قلمداد میشود که با اخذ مصوبه شورای شهر مشهد در سال ۸۸ اجرایی شده است. این پروژه با سه کاربری تجاری، اقامتی و پارکینگ بصورت مشارکتی با هدف ساماندهی صنوف پوشاک و نیز ساخت هتلی مجلل انجام […] مشاهده...