مجتمع تجاری تفریحی ایثـار
قرارداد پروژه مشارکتی ایثار در منطقه ۵ با زیربنای ۶۸,۰۷۷ مترمربع در ۹ طبقه با سرمایه گذاری شرکت الماس تابان کیش، به نمایندگی آقای غلامی منعقد گردید. سهم شهرداری در سال ۹۶ به سرمایه گذار واگذار گردید. ویژگیهای مهم و شاخص پروژه ۱- توسعه متوازن شهری در منطقه ای نیمه برخوردار ۲- افزایش شور و نشاط اجتماعی […] مشاهده...