پارکینگ طبقاتی امام رضا(ع)
باتوجه به حجم بالای تردد و ترافیک سنگین درهسته مرکزی شهر بخصوص اطراف بیمارستان امام رضا(ع) و به منظور رفع نمودن مشکلات ترافیکی ، احداث پارکینگ عمومی طبقاتی امام رضا(ع) با همکاری شهرداری مشهد، دانشگاه علوم پزشکی و آستان قدس رضوی طی قرارداد سرمایه گذاری درسال ۹۱ بین شهرداری مشهد و سرمایه گذار خصوصی، آقای حسن قدیری آغاز گردید. موضوع این […] مشاهده...