مجتمع تجاری و پارکینگ امین
قرارداد پروژه امین در منطقه ۴ شهرداری به آدرس میدان مفتح در عرصه ای به مساحت ۸,۲۶۲ متر مربع با کاربری تجاری، پارکینگ با زیربنای ۸۲,۷۰۷ مترمربع در ۱۱ طبقه (۳ طبقه منفی و ۸ طبقه مثبت) در سال ۱۳۹۱ منعقد گردید. توسعه متوازن شهری در منطقه ای کم برخوردار، تقویت عدالت شهری، تجمیع صنوف […] مشاهده...