معاون اقتصادی شهردار و رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری مشهد منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، محمدرضا کلائی شهردار مشهد، اژدر اژدری را به سمت معاون اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری مشهد منصوب کرد. اژدری متولد ١٣۵٨ و دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه تهران می باشد. در سوابق وی معاون گروه مالی سپهر صادرات، مدیر امور شرکتها […] مشاهده...