مجتمع تجاری تفریحی بازار ملل
شهرداری مشهد در سال ۹۰ پروژه مشارکتی بازار ملل را واقع در حاشیه صدمتری نرسیده به بلوار گلشهر در زمینی متعلق به خود و در عرصه ای به مساحت ۹۱۸۹ متر مربع با زیربنای ۶۷۹۵۲ مترمربع با کاربری تجاری، پارکینگ در ۹ طبقه و با سرمایه گذاری بخش خصوصی طراحی و تعریف و بنا به درخواست سرمایه […] مشاهده...