مجتمع تجاری تابا
قرارداد پروژه مجتمع تجاری تابا در حاشیه بلوار معلم در سال ۹۰ منعقد گردید، زمین این پروژه متعلق به سرمایه گذار بوده و هزینه اجرا و ساخت آن نیز بر عهده وی می باشد، شهرداری مشهد در این پروژه با اعطای پروانه ساختمانی و مجوزات مربوطه مشارکت نموده است. سرمایه گذاران این پروژه آقای ناصری […] مشاهده...