عقیق بلوار ولایت
شـهرداری مشهد برای تامین نیازهای اقامتی و تجاری شهر، اقدام به تعریف پروژه اقامتی – تـجاری ولایت واقع در بلوار وحدت، نبش خیابان ولایت و وحدت نموده است. این مجموعه با ایجاد الگو و طراحی مناسب واحد‌های اقامتی – تـجاری و با بکارگیری فناوری‌های روز و تکنولوژی‌های ساخت مرتبط با ساختمان‌های مرتفع طراحی شده است. […] مشاهده...
عقیق بلوار امت
پـروژه عقیق بلوار امـت در راستای تـامین نیازهای اقامتی و تـجاری شـهر، در ابـتدای بـلوار امـت به صورت مـجموعه اقـامتی-تـجاری با هدف ایجاد الگو و طراحی مناسب واحدها، با بکارگیری فناوری‌های روز و تکنولوژی‌های ساخت مرتبط با ساختمان‌های مرتفع طراحی شده است از ویژگی های مهم و شاخص این پروژه می توان به موارد ذیل […] مشاهده...
عقیق حافظ
شـهرداری مـشهد پـروژه عقیق حافظ را با هدف ارتقای هویت شهری محور از طریق احداث ساختمان، ارتقا کیفیت کـالبدی فـضاهای شهری، تحریک توسعه شهری و بافت‌های پیرامونی، جابجایی عناصر نامتجانس کنونی، امـکان بـهره‌گیری از ظرفیت‌های محور شریانی ورودی شهر و امکان پاسخگویی به نیازهای خدماتی ویـژه مراجعه کنندگان طـراحی نـموده است از ویژگی های مهم […] مشاهده...
عقیق میدان شهداء
شـهرداری مشهد با هدف سـاماندهی و توسعه بـافت‌ شـهری و در راسـتای پـاسخ بـه تامین نـیازهای مـتقاضیان اقـدام به تعریف پروژه تجاری، اقامتی، فرهنگی و دفتر کار برج جنوب واقع در ضلع‌جنوبی میدان‌شهدا، حدفاصل خیابان امـام‌خمینی(ره) و خیابان دانشگاه نموده است. با تـوجه به اینکه میدان‌ شهدا در مـرکز شهر قـرار داشته و سـه‌خـط قـطار […] مشاهده...
پروژه توحید AT19
پروژه چند منظوره توحید (AT19) در ضلع غربی میدان شهدا (در ابتدای خیابان توحید) واقع گردیده است که دارای کاربری های مختلفی نظیر تجاری، اداری، سالن چند منظوره و پارکینگ می باشد. فضای داخلی این پروژه به دو بلوک A و B تقسیم شده است که بلوک B در طرح پروژه توحید (AT19) منحصراً کاربری […] مشاهده...
الماس دانشجو
ساماندهی و توسعه مجتمع های مختلط و متمرکز نمودن تجاری های بلوار وکیل آباد از اهداف شهرداری مشهد در تعریف این پروژه بوده که در راستای پاسخ به تامین نیازهای متقاضیان تعریف گردیده است. این پروژه دارای دسترسی مناسب از بلوار وکیل آباد و دانشجو می باشد. از ویژگی های مهم و شاخص این پروژه […] مشاهده...
الماس طبرسی
پـروژه المـاس طبرسـی با هدف ساماندهی و توسعه بـافت‌های کم بــرخوردار شـهری و در راسـتای پـاسخ به تامین نـیازهای مـتقاضیان و دارای کاربری های تـجاری و دفتر کار واقع در محل استقرار ساختمان اداری شهرداری ناحیه ۲ منطقه ۳ تعریف شده است. بــا توجه به نبود مـجتمع تجاری مـدرن در محدوده پروژه، ایجاد این پروژه […] مشاهده...
الماس بهــار
شهرداری مشهد با هدف ساماندهی و توسعه بافت‌های شهری و در راستای پاسخ به تامین نیازهای متقاضیان اقدام به تعریف پروژه بهار با کاربری تجاری و دفتر کار واقع در خیابان بهار- نبش چهارراه لشکر نموده است. احداث این پروژه عظیم در ۱۶ طبقه سبب تحرک بیشتر خیابان بهار برای توسعه بهتر می‌شود که با […] مشاهده...
الماس مجد ۲
شـهرداری مشهد بـا هدف سـاماندهی و بهسازی بــافت‌های شـهری و در راسـتای پــاسخ بـه تـامین نــیازهای مـتقاضیان اقــدام بـه تـعریف پـروژه‌های مجد ۱ و مجد۲ دارای کاربری های تجاری، مسکونی و دفتر کار واقع در حـاشیه بـلوار مـجد و خـیابان حر عاملی نـموده است. ایــن پروژه‌ها دارای دسترسی مناسب از خیابان حر عاملی به خیابان […] مشاهده...
الماس مجد ۱
شـهرداری مشهد بـا هدف سـاماندهی و بهسازی بــافت‌های شـهری و در راسـتای پــاسخ بـه تـامین نــیازهای مـتقاضیان اقــدام بـه تـعریف پـروژه‌های مجد ۱ و مجد۲ دارای کاربری های تجاری، مسکونی و دفتر کار واقع در حـاشیه بـلوار مـجد و خـیابان حر عاملی نـموده است. ایــن پروژه‌ها دارای دسترسی مناسب از خیابان حر عاملی به خیابان […] مشاهده...