مجتمع ورزشی قـائـم
قرارداد پروژه قائم در منطقه ۷ شهرداری به آدرس بلوار سیدی خیابان قائم بین قائم ۴۲ و ۴۴ قطعه ۱۹ در عرصه ای به مساحت ۴,۹۰۰ متر مربع با کاربری ورزشی، پارکینگ با زیربنای ۷,۴۳۶ مترمربع در ۲ طبقه (۱ طبقه منفی و همکف) با آقای حسین جمشیدی به عنوان سرمایه گذار منعقد گردید. ویژگیهای […] مشاهده...