مجتمع تجاری حافظ ۱
اجرای پروژه حافظ در منطقه ۷ شهرداری واقع در میدان کوشش در زمینی به مساحت ۱۲,۲۵۸ مترمربع با کاربری تجاری پارکینگ با زیربنای ۱۰۲,۰۶۴ مترمربع در ۱۰ طبقه پس از اخذ مصوبه شورای شهر عملیاتی گردید. هدف از اجرا و ساخت این پروژه، تمرکز نمایندگی های فروش خودرو در یک مکان و ارائه خدمات مناسب در این خصوص می باشد. […] مشاهده...