مجتمع مسکونی کوثر
شهرداری مشهد در سال ۹۱ جهت ساخت مسکن ارزان قیمت برای محرومان و اقشار کم درآمد با مشارکت بخش خصوصی که از تواناییهای فنی و مالی لازم برخوردار می باشند، اقدام به تعریف و اجرای پروژه مسکن ارزان قیمت کوثر با کاربری مسکونی ۴۸۰ واحدی و تجاری محلی در اراضی انتهای گلشهر نمود که این […] مشاهده...
مجتمع مسکونی زندگی(شاملو)
شهرداری مشهد در راستای ساماندهی حاشیه شهر و ساخت مسکن ارزان قیمت برای محرومان و اقشار کم درآمد که یکی از اهداف توسعه شهری و ایجاد عدالت اجتماعی می باشد، با استفاده از پتانسیل مالی و فنی بخش خصوصی اقدام به طراحی و اجرای پروژه مشارکتی زندگی در منطقه کم برخوردار شهری نموده است. این […] مشاهده...