بوستان حجاب خانه هیجان
«اتاق فرار» یک بازی ماجراجویی فیزیکی است که در آن بازیکنان مجموعه ای از پازلها و معماها را با استفاده از سرنخها، راهنماییها و استراتژی حل میکنند تا به اهداف دست یابند. اتاق فرار، بازی گروهی فعالیت محوری است که در آن بازیکنان با کشف سرنخها، حل معماها و پردازش اطلاعاتی که از محیط دریافت […] مشاهده...