خیابان فرهنگ، هنر و غذا، محلی برای تعامل، گفت و گو و گسترش فرهنگ رواداری
به گزارش روابط عمومی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، رمضانعلی فیضی، در حاشیه بازدید ازخیابان فرهنگ، هنر و غذا عنوان کرد: این برنامه در راستای تداوم برنامه های قبلی خیابان غذا با گسترده‌گی و تنوع بیشتری برگزار شده است و از نظر تعاملات اجتماعی به لحاظ رونق کسب کارهای سنتی در حقیقت محلی برای تعامل، گفت […] مشاهده...