دیدار دکتر حسین زاده بحرینی، نماینده مردم مشهد در مجلس با دکتر خواجه نائینی معاون مالی شهردار و سرپرست معاونت اقتصادی و دکتر یعقوبی سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد پیرامون چگونگی ساماندهی کارگران ساختمانی
مشاهده...