مجتمع مسکونی امیـد(رسالت)
قرارداد پروژه مسکونی رسالت در سال ۱۳۸۹ با شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران امید منعقد گردید. این پروژه دارای قریب به ۲۰۰۰ واحد مسکونی در قالب ۷ فاز و همچنین دارای ۶ فاز تجاری می باشد که کلیه بلوک های مسکونی آن در حال حاضر ساخته شده به بهره برداری رسیده است. با توجه […] مشاهده...