مجتمع تجاری و اداری رضـــا
شهرداری مشهد با توجه به سیاست های توسعه شهری با هدف بهسازی بافت فرسوده و ارتقاء بافت پیرامونی و ساماندهی رسته تجاری پرده فروشان در خیابان تعبدی اقدام به تعریف و طراحی پروژه مشارکتی حریر نمود. ذیل این پروژه پلاک های متعددی وجود داشت که سرمایه گذار و شهرداری براساس نسبت های تعیین شده در قرارداد […] مشاهده...