نقش روانشناسان و مشاوران در دیپلماسی شهری غیرقابل انکار است
به گزارش روابط عمومی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، رضا خواجه نائینی در مراسم بزرگداشت روز روانشناس و مشاور ‌ضمن تاکید بر این موضوع که نقش روانشناسان و مشاوران در دیپلماسی شهری غیرقابل انکار است، عنوان کرد: حضور مشاوران و روانشناسان در شهرداری برای نخستین بار توسط شهردار محترم شهر و در راستای انجام امور مدیریت […] مشاهده...