زمرد خیام
پروژه زمرد خیام با هدف ایجاد مجموعه مختلط اقامتی جـاذب زائر در مـحورهای ویـژه طراحی شده است. از ویژگی های مهم و شاخص این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره نمود: ۱- قرارگیری زمین در منطقه‌ای برخوردار و دارای جذابیت سرمایه‌گذاری با توجیه اقتصادی مناسب ۲- پتانسیل بالای زمین به لحاظ دسترسی‌های مناسب و […] مشاهده...