مجتمع مسکونی زندگی(شاملو)
شهرداری مشهد در راستای ساماندهی حاشیه شهر و ساخت مسکن ارزان قیمت برای محرومان و اقشار کم درآمد که یکی از اهداف توسعه شهری و ایجاد عدالت اجتماعی می باشد، با استفاده از پتانسیل مالی و فنی بخش خصوصی اقدام به طراحی و اجرای پروژه مشارکتی زندگی در منطقه کم برخوردار شهری نموده است. این […] مشاهده...