عقیق بلوار امت
پـروژه عقیق بلوار امـت در راستای تـامین نیازهای اقامتی و تـجاری شـهر، در ابـتدای بـلوار امـت به صورت مـجموعه اقـامتی-تـجاری با هدف ایجاد الگو و طراحی مناسب واحدها، با بکارگیری فناوری‌های روز و تکنولوژی‌های ساخت مرتبط با ساختمان‌های مرتفع طراحی شده است از ویژگی های مهم و شاخص این پروژه می توان به موارد ذیل […] مشاهده...