عقیق بلوار ولایت
شـهرداری مشهد برای تامین نیازهای اقامتی و تجاری شهر، اقدام به تعریف پروژه اقامتی – تـجاری ولایت واقع در بلوار وحدت، نبش خیابان ولایت و وحدت نموده است. این مجموعه با ایجاد الگو و طراحی مناسب واحد‌های اقامتی – تـجاری و با بکارگیری فناوری‌های روز و تکنولوژی‌های ساخت مرتبط با ساختمان‌های مرتفع طراحی شده است. […] مشاهده...