پارکینگ طبقاتی امام رضا(ع)
باتوجه به حجم بالای تردد و ترافیک سنگین درهسته مرکزی شهر بخصوص اطراف بیمارستان امام رضا(ع) و به منظور رفع نمودن مشکلات ترافیکی ، احداث پارکینگ عمومی طبقاتی امام رضا(ع) با همکاری شهرداری مشهد، دانشگاه علوم پزشکی و آستان قدس رضوی طی قرارداد سرمایه گذاری درسال ۹۱ بین شهرداری مشهد و سرمایه گذار خصوصی، آقای حسن قدیری آغاز گردید. موضوع این […] مشاهده...
مجتمع مسکونی بلوار معلم
در راستای تحقق اهداف توسعه شهری ،ایجاد منابع درآمدی پایدار و استفاده از توان و سرمایه بخش خصوصی پروژه معلم در نزدیکی مسیل چهل بازه بین معلم۸۱و۸۳در سال ۹۱طراحی و تعریف گردید. باتوجه به اینکه ذیل پروژه پلاک های متعددی متعلق به غیر وجود داشت طرفین قرارداد متعهد به تملک آن گردیدند که اخیراً تملکات […] مشاهده...
مجتمع تجاری و پارکینگ آسمان
قرارداد پروژه مشارکتی آسمان با کاربری تجاری – پارکینگ عمومی در سال ۱۳۸۶ به جهت رفع مشکل کمبود پارکینگ میدان ۱۷ شهریور به صورت مشارکتی منعقد گردید. سرمایه گذار این پروژه گروه سرمایه گذاری آسمان به نمایندگی آقای حسن قدیری می باشد. ویژگیهای مهم و شاخص پروژه ۱- توسعه متوازن شهری در منطقه ای نیمه برخوردار ۲- احداث تونل […] مشاهده...