تاکید شهردار مشهد بر حفظ هویت فرهنگی بازارکتاب گلستان به عنوان یک گذر با حیات زنده شهری
به گزارش روابط عمومی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، مهدی نعمتی خیر آبادی، رئیس اداره سرمایه گذاری های نوین این معاونت عنوان کرد: گذر فرهنگی گلستان مجموعه ای است که به همت شهرداری مشهد و در راستای تبدیل شدن به یک گذر فرهنگی کتاب ایجاد شده و در اختیار اهالی فرهنگ قرار گرفته است. ضمن تلاش […] مشاهده...