مسیر توسعه؛کدام مولفه‌ها، توسعه استان خراسان رضوی را تضمین می‌کند؟
رضا خواجه‌نائینی/ معاون اقتصادی و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری مشهد استان خراسان رضوی دومین استان پرجمعیت ایران و مشهد دومین کلانشهر کشور است. براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ جمعیت استان خراسان رضوی، ۶۴۳۴۵۰۱ نفر معادل ۱ /۸ درصد از جمعیت کل کشور است که ۴۷۰۰۹۲۴ نفر ساکن در نقاط […] مشاهده...