دکتر خواجه نائینی، معاون مالی شهردار در مراسم تودیع و معارفه معاون شهردار و رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری مشهد :
به گزارش روابط عمومی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد،دکتر خواجه نائینی، معاون مالی شهردار در مراسم تودیع و معارفه معاون شهردار و رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری مشهد عنوان کرد: در دوره ی پنجم تا این لحظه معاونت اقتصادی در کارنامه کاری خود تحقق ۸۵۰۰ میلیارد تومان تامین منابع مالی، تعریف ۶۰ بسته […] مشاهده...