برپایی فضاهای مفرح شهری، مورد توجه مدیریت شهری
به گزارش روابط عمومی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، شهریار آل شیخ، در پایان بازدید از «خیابان فرهنگ، هنر و غذا» افزود: طرح خیابان‌ها و پیاده‌راه‌های ساعت محور نیز یکی از همین دست طرح‌ها است و شهرداری برپایی آن‌ها را دنبال می کند. وی ادامه داد: طرح‌هایی که زیست‌پذیری شهر را افزایش داده و باعث افزایش […] مشاهده...