توجه به زائران و مجاوران در اجرای طرح هایی از قبیل «خیابان فرهنگ، هنر و غذا» در مشهد
به گزارش روابط عمومی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، احمد نوروزی، در حاشیه بازدید از «خیابان فرهنگ، هنر و غذا» افزود: رویکرد شورا در ارتباط با چنین مسائلی این است که دو هدف دنبال شود، آنکه برای اوقات فراعت شهروندان برنامه‌ریزی صورت پذیرد و دوم این که به دنبال برنامه‌ریزی برای اوقات فراعت زائران است. وی […] مشاهده...
ایجاد اشتغال در گرو اجرای پروژه های شهری است
به گزارش روابط عمومی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، احمد نوروزی رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکتهای شورای اسلامی شهر مشهد در حاشیه بازدید از پروژه های اقتصادی مناطق ٢و ۵ عنوان کرد: هدف ما در بازدید از مناطق شهرداری بررسی موقعیت مکانی، مشکلات سرمایه گذار و پیشرفت فیزیکی پروژه ها است، گامی که در […] مشاهده...