میدان بار ولیعصر(عج)
شهرداری مشهد با هدف حذف میدان بار نوغان جهت حل معضل ترافیکی و بهسازی بافت فرسوده، در سال ۸۹ اقدام به تعریف پروژه میدان بار ولیعصر با مشارکت بخش خصوصی نمود. سرمایه گذار این پروژه آقای حمیدیان می باشد. ویژگیهای مهم و شاخص پروژه ۱- حذف میدان بار نوغان با توجه به معضل ترافیکی و بافت قدیمی آن ۲- […] مشاهده...