مجتمع مسکونی کلاهدوز ۳۴
پروژه مسکونی کلاهدوز ۳۴ از ابتدایی ترین پروژه های مشارکتی شهرداری مشهد می باشد که به صورت یک آپارتمان مسکونی قرارداد آن با سرمایه گذار منعقد گردیده و عملیات اجرایی آن پایان یافته و به بهره برداری رسیده است. طرفین این قرارداد پس از افراز، سهم خود را دریافت نموده اند. سرمایه گذار این پروژه […] مشاهده...