پردیس فرهنگی و هنری کـوثـر
طراحی پردیس فرهنگی هنری کوثر در میدان پژوهش مشهد به منظور اعتلای شاخص های فرهنگی و هنری شهر، با مشارکت بخش خصوصی و در قالب قرارداد ساخت و بهره برداری انجام گرفته است. از ویژگیهای مهم و شاخص این پروژه عدم تغییر زیربنایی در وضع موجود، عرصه و ایجاد سالن های سینما و تئاتر در […] مشاهده...