ایجاد اشتغال در گرو اجرای پروژه های شهری است
به گزارش روابط عمومی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، احمد نوروزی رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکتهای شورای اسلامی شهر مشهد در حاشیه بازدید از پروژه های اقتصادی مناطق ٢و ۵ عنوان کرد: هدف ما در بازدید از مناطق شهرداری بررسی موقعیت مکانی، مشکلات سرمایه گذار و پیشرفت فیزیکی پروژه ها است، گامی که در […] مشاهده...