زمرد پنجتن ۵۵
شهرداری مشهد پروژه مسکونی زمرد پنجتن۵۵ را با هدف ایجاد مجموعه مسکونی مناسب به جهت تامین نیازهای متقاضیان الگوی مسکن گروه درآمدی چهار و پنج، ایجاد الگو و طراحی مناسب مسکن در منطقه کم برخوردار به جهت تحرک توسعه ای منطقه و ایجاد مجموعه مسکونی و ارتقاء کیفیت زندگی شاخص طراحی نموده است. عمده ترین […] مشاهده...
زمرد خیام
پروژه زمرد خیام با هدف ایجاد مجموعه مختلط اقامتی جـاذب زائر در مـحورهای ویـژه طراحی شده است. از ویژگی های مهم و شاخص این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره نمود: ۱- قرارگیری زمین در منطقه‌ای برخوردار و دارای جذابیت سرمایه‌گذاری با توجیه اقتصادی مناسب ۲- پتانسیل بالای زمین به لحاظ دسترسی‌های مناسب و […] مشاهده...
زمرد چهل بازه
شهرداری مشهد، پروژه زمرد چهل بازه را با هدف توسعه امکانات و خدمات پشتیبان گردشگری در شهر مشهد، جـذب سرمایه‌های سـرگردان در جهت اعتلای صنعت گردشگری شهر مشهد، پاسخ‌گویی به اهداف و چشم اندازهای طرح‌های فرادست، تقویت کانون‌های جدید توسعه در بخش غربی شهر مشهد با توجه به پتانسیل‌های موجود و برنامه‌های طرح‌های فرادست، بهره‌برداری […] مشاهده...