چهارمین نشست هفتگی گفتگو و انتقال تجربیات کارآفرینان شهر مشهد با مدیران معاونت اقتصادی شهرداری مشهد با حضور علی درویشی از فعالین برتر حوزه گردشگری و مالک هتل های درویشی
مشاهده...