برج اداری و تجاری آرمیتاژ گلشن
پروژه آرمیتاژ گلشن برجی با ۳۴ طبقه و نمایی فوق العاده و معماری باشکوه، بلندترین برج حال حاضر در مشهد و مرتفع ترین برج تجاری اداری شمال شرق کشور می باشد که در ابتدای بولوار هفت تیر، خیابان گلشن مشهد با مشارکت شرکت پاریز شرق به نمایندگی آقایان علیرضا و محمدرضا پوررضایی اجرا شده است.سهم شهرداری در سال ۹۵ به […] مشاهده...