یازدهمین جلسه شورای سیاستگذاری ساماندهی اراضی پلاک ۱۷۶ با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد و مدیران شهری شهرداری مشهد
مشاهده...