مجتمع مسکونی یاس
یکی از شاخصهای توسعه عدالت شهری و ایجاد شهر متوازن ، احداث مسکن مجموعه‌ای قیمت مناسب در مناطق کم‌برخوردار شهر می‌باشد، که دراین راستا مدیریت شهری می تواند اقدام به تعریف پروژه هایی با کاربریهای متنوع جهت ارائه خدمات رفاهی و شهری به قشر کم درآمد نماید. بر همین اساس قرارداد پروژه یاس در سال […] مشاهده...