یاقوت الندشت
شهرداری مشهد با هدف خدمت رسانی بهتر به تمامی گروه‌های مخاطب برای ایجاد مجتمع پزشکان و کلینیک‌های درمانی و نیز ارائه خدمات مکمل پزشکی با توجه به وجود تاسیسات، مراکز و امکانات بهداشتی درمانی نظیر بیمارستان قائم”عج”، بیمارستان امید و بیمارستان ۱۷ شهریور در این محور، پروژه الندشت را طراحی نموده است. این پروژه با […] مشاهده...